indirim

%35

İmam Maturidi ve Maturidiyye Mezhebi

16,50 10,72

İslâm’ın inanç esaslarıyla ilişkili hüküm ve nasların, akıl-nakil dengesiyle ve Kur’an-sünnet bütünlüğünde doğru bir şekilde anlaşılması, sistemli ve temelleri sağlam olan bir yorumlama metodunu gerektirir. İşte Ehl-i sünnet, dini anlama ve yorumlama çabaları arasında itidali ve orta yolu temsil etmesi yönüyle, geçmişte ve günümüzde Müslümanların hatırı sayılır kısmını çerçevesine alan ana akımdır. Ehl-i sünnetin kimi nüanslarla birbirinden ayrılan iki esas damarından biri olan Maturîdîliği, kendisine nispet edilen İmam Mâturîdî’nin hayatı ve görüşleri ile birlikte bu eserde bulacaksınız. Eserin okura bakan en özgün yönü, tarihî ve kelâmî bilgilerin yanında, Allah’ın sıfatları, nübüvvet, iman-küfür ayrımı gibi akaid meselelerinde bir Mâturîdî’nin özümsemesi gereken temel noktaları özet bir şekilde sunmuş olmasıdır.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 2
  • Date Publication : 2021-03
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 388
  • Barcode : 9786057580177
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name İmam Maturidi ve Maturidiyye Mezhebi
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 100
Dimension 120.00 x 195.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr