indirim

%35

Dirasat Fıkhiyye ve Usüliyye

75,00 48,75

Bu kitapta, Prof.Dr. İbrahim Kâfi Dönmez’in İslam Konferansı Teşkilâtı’na (şimdiki adıyla İslam İşbirliği Teşkilâtı) bağlı Uluslararası İslam Fıkıh Akademisi’nin talebi üzerine hazırlayıp akademinin dönemsel toplantılarında sunduğu üç araştırma ile değişik Arap ülkelerinde gerçekleştirilen bazı uluslararası bilimsel toplantılarda Arapça olarak sunduğu tebliğler bir araya getirilmiştir. Genel olarak hukuk felsefesi ve hukuk metodolojisi ekseninde olmak üzere fıkıh düşüncesiyle ilgili öneri ve değerlendirmeler içeren bu çalışmaların bir kısmında doğrudan fürû-i fıkhın veya usûl-i fıkhın kapsamında yer alan bazı kavramlar ve meseleler analitik biçimde ele alınmakta, bu çerçevede yer yer İslam fıkhı ile Batı hukukundaki yaklaşımlar arasında mukayeseler yapılmakta, bazılarında ise belirli İslam âlimlerinin fıkıh usulü ve makāsıd konusundaki temel düşünceleri incelenmektedir.

Read more ➜


  • Language : Türkçe , Arapça
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2019-10
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 139
  • Barcode : 9786057580122
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Dirasat Fıkhiyye ve Usüliyye
Publisher İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi
Number Pages 416
Dimension 160.00 x 235.00
Paper Type Ivory 70 Gr