indirim

%35

İmam Ebu Hanife ve Hanefi Mezhebi

13,00 8,45

Fıkıh ilminin doğuşu, kavramlarının oluşması ve metodolojisi üzerine emeği en çok geçenlerden biri, “büyük imam” olarak nitelendirilmiş İmam-ı Azam Ebu Hanife ve onun ekolü Hanefiliktir.
Ebu Hanife’nin nassı ihmal etmeden aklı kullanma yolu olarak tanımlayabileceğimiz bakış açısı, onun ve ekolünü takip edenlerin içtihatlarının hem asırlardır varlığını sürdürebilmesine hem de pek çok farklı coğrafyaya yayılmasına sebep olmuştur.
Eser, bu kadar yaygın bir zaman ve zeminde var olabilen Hanefi mezhebinin ve mezhebin kurucusu olarak değerlendirilen Ebu Hanife’nin tanıtılmasını amaçlamaktadır. Eser, kendisini bu mezhebe mensup olarak niteleyen bir Müslüman’a mezhebini ve bu ekolün öncü kişiliğini genel olarak tanıtabilmek amacıyla kaleme alınmıştır.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2018-12
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 370
  • Barcode : 9786057580153
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name İmam Ebu Hanife ve Hanefi Mezhebi
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 64
Dimension 120.00 x 195.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr