indirim

%35

İslam Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin Er Razi

117,00 76,05

Fahreddin er-Râzî (ö. 606/1210), İslâm düşünce tarihinde Gazzâlî öncesi döneme ait eser ve fikirlerin yeniden yorumlanarak, düşünce ve muhtevada bir dönüşümün yaşandığı İkinci Klasik Dönem’in ilk ve en etkili simasıdır. Başta kelâm ve felsefe olmak üzere, birçok alanda eserler veren Râzî, özellikle tümel disiplinlerin belirleyici özelliklerini tespit etmiş ve kelâm ilmini yeniden düzenlemesi sebebiyle de “el-İmâm” olarak adlandırılmayı hak etmiştir. Fahreddin er-Râzî’yi çeşitli yönleriyle tanıtmayı amaçlayan bu kitap, Türkiye’de İslâm araştırmaları alanında ciddi bir düzeye ulaşan bilimsel birikimi, özgün makaleler yoluyla derinlemesine ele alan ve böylece alanın ilgililerine kaynaklık etmeyi amaçlayan derleme bir çalışmadır. Başlıca dört ana bölümden oluşan eser, Râzî’nin hayatını, eserlerini, İslâm düşünce tarihindeki yerini ve bu alana katkılarını, geçmiş birikim ve Râzî sonrası dikkate alınarak incelemekte, böylece onun orijinal yönüne, metodik farklılığına ve başlattığı dönüşüme işaret etmektedir. Son bölümde ise Râzî’ye yöneltilen eleştirilere yer verilmektedir.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 3
  • Date Publication : 2021-04
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 271
  • Barcode : 9786058126145
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name İslam Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin Er Razi
Publisher İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi
Number Pages 721
Dimension 160.00 x 235.00
Paper Type Ivory 70 Gr