indirim

%35

Fıkıh Usulü İncelemeleri

110,00 71,50

Fıkıh usulü, İslâm dininin temel kaynakları olan Kur’an ve Sünnet’in anlaşılması ve yorumlanması konusunda müslümanlarca geliştirilen, fıkhın / hukukun felsefî temellerini, kaynaklarını ve kaynaklardan hüküm çıkarma yöntemlerini ele alan, İslâmî ilimler arasında merkezî konuma sahip bir ilim dalıdır.

Elinizdeki eser, İbrahim Kâfî Dönmez’in fıkıh usulüne dair uzun yıllara yayılan akademik yazılarından oluşmakta, bu alanla ilgili konu ve tartışmalara dair bir ufuk turu yaptırmaktadır. Dönmez bu eserde bir araya getirilen yazılarında, bir ilim dalı olarak fıkıh usulünün mahiyeti ve işlevi, İslâm hukukunda delil ve kaynak anlayışı, hüküm teorisi, ictihadın mahiyeti, imkânı ve bağlayıcılığı gibi ilgi çekici birçok konuyu ele almaktadır.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 2
  • Date Publication : 2018-07
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 286
  • Barcode : 9786058161887
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Fıkıh Usulü İncelemeleri
Publisher İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi
Number Pages 534
Dimension 160.00 x 230.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr