indirim

%35

25,00 16,25

Yüce Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de, insanı yaratılmışlar arasında özel bir yere konumlandırmıştır. Allah, insanı hem fiziksel görünüşü hem de sahip olduğu yetileri bakımından ahsen-i takvim olarak yani en güzel surette yaratmış ve onu yeryüzünü imar etmek üzere şerefli bir halife misyonu ile görevlendirmiştir. Bu anlamda insan, Allah’ın el-Halik (her şeyi yoktan yaratan) isminin ve bu ismin gerektirdiği kudretin en büyük delillerinden, en bariz tezahürlerinden biridir.
Aslında her türlü imkânın zirvede olduğu bir asırda yaşıyoruz. Ne var ki ruhlar hasta, gönüller aç. Elindeki tüm maddi olanaklara rağmen, manevi bir buhranla karşılaşmıyoruz. Çünkü onlar, gerçek huzur ve saadetin manasını kavramışlardı. Asıl hayatın, ahiret hayatı olduğunu idrak etmişlerdi.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2022-05
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 9
  • Barcode : 9786254352249
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Tag:
Book Name Hoşça Bak Zatına
Publisher Diyanet İşleri Başkanlığı Yay.
Number Pages 155
Dimension 130.00 x 210.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr