indirim

%35

Sahabe Döneminde Siyaset

45,00 29,25

İslâm’ın nüzul ve tekemmül devrinde büyük emekleri bulunan sahâbe nesli arasında ilerleyen yıllarda birtakım olumsuz olaylar yaşandı.
İslâm tarihinde siyasî tartışmalar, sahâbe döneminde başlamış olup Hz. Peygamber’den (s.a.s.) sonraki dönemde önemli hadiselere sahne oldu. Sahâbe devrinde meydana gelen siyasî hadiseler neticesinde ümmet içerisinde siyasî tartışmalar arttı, siyaset konuları çoğaldı, yeni konular ve yeni tartışma alanları ortaya çıktı. Bunun neticesinde Müslüman âlimler ve halk arasında muhtelif ayrımlar, ihtilaflar ve gruplaşmalar baş gösterdi.

Bu eser, mu’tedil ve muktesid doktrinin teorisyenlerinin sahâbe konusu üzerinden geliştirdikleri siyasî görüşlerini, onların etkisiyle meydana gelen kelâmî tartışma konularını ve günümüzde gittikçe artan sahâbe ve sahâbe dönemi olaylarına dair tartışmaları, siyasî ve ideolojik eksende okumaya yönelik teşebbüsleri de dikkate alarak konuyu yeniden kelâmî boyuta taşımaktadır.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2020
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 163
  • Barcode : 9786257069717
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Sahabe Döneminde Siyaset
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 227
Dimension 160.00 x 235.00
Paper Type 1 Hamur 70 Gr