indirim

%35

Siretin Risalet Öncesi

75,00 48,75

Hz. Muhammed’in hayatını ve örnek kişiliğini,
bugün bütün insanlığa aktarmaya büyük ihtiyaç vardır. Zira onun hayat tarzı insan yaşamının her yönünü kuşatan bir özelliğe sahiptir. Hz.Peygamber’i (s.a.s.) tanımak, onu anlamak bakımından olduğu kadar sîretinden günümüz için model seçebilmek açısından ilk şart ve ilk adımdır. Hiç şüphe yoktur ki, onu bize en veciz Kur’ân-ı Kerîm tanıtmıştır. Şeyh Gâlib’in ifadesiyle Kur’an “Dest-i kudretle yazılmış hilyedir.” yani bize onu her yönüyle anlatır. Bu çalışma ise, Hz. Peygamber’in risâlet öncesi hayatını âyetler, hadisler ve tarihî rivâyetler çerçevesinde ele almaktadır. Konunun farklı açılardan değerlendirmeye alındığı eserde Hz. Peygamber’in risâlet öncesi hayatına dair rivâyetler, Kur’ânî bir bakışla ve sünnetteki temel doğrularla ve sahih rivâyetlerle incelenmektedir

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2020-10
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 140
  • Barcode : 9786257205238
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Siretin Risalet Öncesi
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 412
Dimension 160.00 x 235.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr