indirim

%35

İlk Türk İslam Devletleri Tarihi

80,00 52,00

Umumî tarihin bir bölümü olarak Türk-İslâm
Devletleri Tarihi, Türklerin Müslümanlarla
ilk temaslarından başlamak üzere, İslâm’la
müşerref olmaları, İslâm prensiplerinin hâkim
olduğu devletler oluşturmaları süreciyle, bu
siyasî teşekküllerde ortaya konan kültür ve
medeniyet unsurlarını, bütün bunların genel
Türk, İslâm ve dünya tarihindeki mevkilerini
ele alarak değerlendirir.
Türklerin İslâmiyet’i önce küçük gruplar,
sonra da büyük topluluklar halinde kabulleri,
ortaya çıkan ve hâlâ da devam eden tezahürleri
itibarıyla, kendi millî tarihimiz kadar genel
İslâm ve dünya tarihleri açısından da son
derece önemlidir.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 22
  • Date Publication : 2020-10
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 267
  • Barcode : 9786257205665
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name İlk Türk İslam Devletleri Tarihi
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 447
Dimension 160.00 x 235.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr