indirim

%30

2.275,00 1.592,50

TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), İslam medeniyetinin müteahhirîn dönemini ilmî ve fikrî boyutlarıyla incelemek üzere 2012 yılında başlattığı “İkinci Klasik Dönem Projesi” çerçevesinde İrşâdü’l-akli’s-selîm ilâ mezâya’l-Kitâbi’l-Kerîm adlı eserin tahkikli neşrini gerçekleştirdi. Toplam 9 cilt olarak neşredilen eserin bir cildi müellife ve esere dair kapsamlı bir inceleme (dirase) ve fihristlerden oluşmaktadır. Kanûnî Sultan Süleyman döneminde ve sonrasında otuz yıla yakın şeyhülislamlık yapan Ebussuûd Efendi’nin (ö. 982/1574) tefsiri, önde gelen dirayet tefsirleri arasında yer alıyor.
Eserin geçmişte yapılmış çeşitli baskıları ve neşirleri bulunmakla birlikte, ilk kez müellif nüshasından müellifin bini aşkın notuyla (minhüvât) birlikte, müellifin bütün kayıtları ve harekeleri korunarak İSAM tarafından gerçekleştirilen bu neşir, diğer neşirlerin eksikliklerini tamamlamakta ve hataları düzeltmektedir.

Read more ➜


  • Language : Arapça
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2021-08
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 134
  • Barcode : 9786257581219
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Tag:
Book Name İrşadül Aklis Selim İla Mezayal Kitabil Kerim Ebussuud Tefsiri I-IX Cilt Takım Prestij
Publisher İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi
Number Pages 5636
Dimension 160.00 x 235.00
Paper Type Ivory 70 Gr