indirim

%35

Ahlakın Dini Temeli

30,00 19,50

Değişmeyen, herkes için aynı şeyi ifade eden ahlâkî bir iyi var mıdır? Varsa, bu iyi nerede aranmalıdır? “İyi” olan, neye göre iyi, “kötü” olan, neye göre kötüdür? Ahlâk meselesinin tartışıldığı bu eserin ilk bölümünde Aristo, Kant, Hume gibi filozofların geliştirdiği din dışı ahlâk teorileri ve bu teorilerin temellendirilmeleri incelenmiş, ikinci bölümde Mutezile, Eş’ari ve Mâtürîdî’nin din bağlamında temellendirdiği ahlak teorileri ele alınmıştır. Üçüncü bölüm ise, iki farklı temele dayanan bu ahlâk teorilerinin genel mukayesesine ayrılmıştır. Hayatımızın her anında davranışlarımızı yönlendiren “ahlâk” konusunun felsefi boyutlarıyla incelendiği bu eser, meselenin temellerini araştıran okurların fikir dünyasın besleyecek akademik bir çalışmadır.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 8
  • Date Publication : 2016-11
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 353
  • Barcode : 9789753890786
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Ahlakın Dini Temeli
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 197
Dimension 150.00 x 240.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr