indirim

%30

60,00 42,00

İslâm tarihinin ilk hânedan devleti olan Emevîler, Muâviye b. Ebû Süfyân tarafından Dımaşk’ta kurulmuş ve doksan yıl hüküm sürmüştür. Bu dönem, daha çok halifelik kurumunun bir tür saltanata dönüşmesi, muhalif gruplarla mücadele ve dışta kazanılan büyük fetihlerle meşhur olmuştur.
İstanbul’un birkaç defa kuşatıldığı bu dönemde, doğu ve batıda kazanılan fetihlerle, ülkenin sınırları Türkistan’dan Fransa içlerine, Anadolu’dan Hindistan’a kadar ulaşmış ve bu geniş coğrafyada İslâmiyet hızla yayılmıştır.
İslâmî ilimler alanındaki çalışmaların yoğunlaştığı ve buna bağlı olarak kitap telif hareketinin başladığı Emevîler dönemi, ilk siyasî ve itikadî mezheplerin ortaya çıkışına da sahne olmuştur. İslâm sanatının temelleri de bu dönemde atılmıştır.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 8
  • Date Publication : 2022-02
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 725
  • Barcode : 9789753898911
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Emeviler
Publisher İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi
Number Pages 343
Dimension 120.00 x 195.00
Paper Type Ivory 70 Gr