indirim

%30

Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları

45,00 31,50

"Osmanoğulları geniş bir coğrafyada dünya tarihinin en uzun ömürlü ve etkili siyasî teşkilâtlarından birinin kurucusudur. Kitap, bu hânedanın hükümranlığı altındaki Osmanlı Devleti'nin tarihine, kuruluş döneminde hüküm sürmüş yedi sultanın biyografileri penceresinden ışık tutmaktadır. Kuruluş döneminin ağırlıklı olarak askerî ve siyasî serüveni bilimsel ve yalın bir anlatımla okuyucuya sunulmaktadır.
Osmanlı tarihi konusunda yaşayan en büyük otorite olan yazar, bir kısmı hiç kullanılmamış kronikler, vakfiyeler gibi erken dönem Osmanlı ve Bizans kaynakları olmak üzere konuyla ilgili Doğulu - Batılı bilgi ve belgeleri titiz şekilde inceleyip eleştirmekle kalmamış, görüşlerini toponimik-topografik ve arkeolojik alan araştırmalarıyla da desteklemiştir."

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 9
  • Date Publication : 2020-01
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 865
  • Barcode : 9789753898997
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları
Publisher İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi
Number Pages 291
Dimension 120.00 x 195.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr