indirim

%35

50,00 32,50

Kelâm, çıkış noktası itibariyle dinî esasları savunma faaliyetidir. Ancak zaman içerisinde naslar tarafından ortaya konulan Allah ve âlem tasavvurunu ayrıntılı biçimde işleyerek sahih ve muhkem bir dünya görüşü oluşturma yönünde ilerlemiştir. Elinizdeki eser, bir yandan kökleri Hz. Peygamber dönemine kadar uzanan bu sürecin tarihsel seyrini kişiler, görüşler ve eserler üzerinden gözler önüne sermektedir. Bir yandan da bu tarihsel süreçte oluşturulan sistematiğin kendine özgü karakteristiğini ve ayırıcı vasıflarını ortaya koymaya çalışmaktadır. Son olarak da bu düşünce faaliyetine Selefîler, sûfîler, İslâm felsefecileri ve çağdaş düşünürler gibi farklı zümreler tarafından yöneltilen eleştiriler çözümlemeye tâbi tutulmaktadır.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 7
  • Date Publication : 2022-02
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 803
  • Barcode : 9789753899239
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Kelama Giriş
Publisher İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi
Number Pages 209
Dimension 120.00 x 195.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr