indirim

%35

Ebül Berekat El Bağdadi Felsefesinde Tanrı

42,00 27,30

İlmî Araştırmalar Dizisi’nden Yeni Kitabımız Çıktı: Tuna Tunagöz, Ebü'l-Berekât el-Bağdâdî Felsefesinde Tanrı Müslümanların düşünce dünyası zengin bir tartışma zemininde yeni irtifalara doğru ilerlemeye devam ederken, mümbit bir döneme tanıklık eden Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî, yahudilerin ve müslümanların düşünce birikimiyle birlikte, Yunan felsefesinin inceliklerine de vâkıftı ve bu ona bütün bu düşünce sistemleri arasında söz söylemesi için büyük bir imkân sunuyordu. Bu imkânı, felsefî yapıyı, şahsî tefekkür ve sezginin yardımıyla değişim çizgisine götürmek için kullanan Bağdâdî, Meşşâî felsefeyi, kelâma ve Kur’an’ın Allah anlayışına yaklaştırmış ve bu bağlamda, bir din-felsefe uzlaşımı örneği sergilemiştir.
Bu kitap, Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî’nin bu düzlemde inşâ olunan felsefesinde Tanrı kavramının yerini ele alarak, öncelikle Tanrı’nın varlığının ispatı, sonrasında Tanrı’nın sıfatları ve isimleri bağlamında Bağdâdî’nin düşüncesini detaylandırıyor ve okuyucuya bütünlüklü bir izah sunuyor.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 2
  • Date Publication : 2020-11
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 179
  • Barcode : 9789753899307
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Ebül Berekat El Bağdadi Felsefesinde Tanrı
Publisher İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi
Number Pages 270
Dimension 160.00 x 235.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr