indirim

%35

55,00 35,75

Abbasîler, îslâm tarihinde kesin bir dönüm noktası olarak nitelendirilen bir ihtilâlle emevîler'in yönetimine son vererek kendilerini iktidara taşımıştı. 500 yılı aşkın bir süre yönetimde kalan abbâsîler'in iktidara gelişi siyasî, toplumsal, kültürel ve dinî yapılanmada birçok değişikliği de beraberinde getirmişti. İslâm tarihine ilgi duyanlara abbasîler dönemi çerçevesinde bir kesit sunmayı amaçlayan bu çalışma, abbasîler döneminin siyasî ve kültür-medeniyet tarihi ile ilgili konuları kapsayacak tarzda tasarlanmıştır. Bu kitapta abbasî tarihi ana hatlarıyla ele alınırken klasik tarihsel yaklaşım olan halife merkezli bir anlatımdan ziyade, kronolojik bir akış içinde dönemi biçimlendiren ve dönemin temel dinamiklerini oluşturan başlıca olay ve olguları merkeze alan bir yaklaşım sergilenmiştir.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 9
  • Date Publication : 2022-02
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 836
  • Barcode : 9789753898966
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Abbasiler
Publisher İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi
Number Pages 304
Dimension 120.00 x 195.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr