indirim

%35

Ahlaku Adudüddin Ahlak Klasikleri 6

45,00 29,25

Ahlâk, İslâm’ın temel dinî metinlerinde ve bunlara bağlı oluşan kültür ve medeniyetinde daima ayrıcalıklı bir konuma sahip olmuştur. Hz. Peygamber’den sonraki asırlarda Müslüman âlimler, Kur’an ve Sünnet’te yer alan bu ahlâkî öğretileri, kendi alanlarındaki kitaplarında farklı zaviyelerden işledikleri gibi, bu konuda müstakil eserler de vermişlerdir. Ahlâk konusunda özet ve derli toplu bilgiler içeren ve Prof. Dr. İlyas Çelebi tarafından Türkçeye kazandırılan bu kıymetli risale, TDV Yayınları tarafından neşredilen Ahlâk Klasikleri serisinin 6. kitabıdır. Dört bölümden oluşan risalenin birinci bölümünde Nazarî ahlâk, ikinci bölümünde Fazîlet ve Rezîletler, üçüncü bölümünde Tedbîrü’l-menâzil, dördüncü bölümde ise Tedbîrü’l-müdün konuları ele alınmaktadır. Kitapta ayrıca ahlak konusu teorik ve pratik yönleriyle tahlil edilmektedir. İtinayla hazırlanmış bu eser, İslam felsefesi ve ahlak felsefesi alanındaki ilgili okurların istifadesine sunulmuştur.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2015-06
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 395
  • Barcode : 9789753898362
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Ahlaku Adudüddin Ahlak Klasikleri 6
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 96
Dimension 170.00 x 245.00
Paper Type Kuşe