indirim

%35

Batı Düşüncesi Felsefi Temeller

30,00 19,50

Genel olarak Batı düşüncesinin mahiyetine ve tarihî sürecine odaklanan bu çalışmada Batı düşüncesi terimi, Batı'ya has olması bakımından diğerlerinden ayrılan bir düşünce geleneğine gönderme yapmaktadır. Burada söz konusu edilen "düşünce" terimi ise, genel olarak düşünmenin ne demek olduğundan ziyade, çoğunlukla "felsefe" ile özdeşleşmiş bir düşünce tarzına yani Batılı anlamda felsefe yapma veya düşünme tarzına işaret etmektedir. Bu kitapta, "klasik","modern" ve "çağdaş" ayırımlarına bağlı olarak, tarihî bir mahiyet arzeden Batı düşüncesi tarzı, temel özellik ve farklılıkları ekseninde ele alınıp, değerlendirilmeye çalışılmaktadır.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 6
  • Date Publication : 2019-07
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 638
  • Barcode : 9789753899154
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Batı Düşüncesi Felsefi Temeller
Publisher İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi
Number Pages 240
Dimension 160.00 x 235.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr