indirim

%30

50,00 35,00

1924 yılında açılan İstanbul Darülfünunu İlahiyat Fakültesi, Türkiye’de İslami İlimler eğitiminin üniversite bünyesinde verilmeye başlanmasıyla bugünün İlahiyat Fakültelerinin ilk temsilcisi olmuştur. Bu dönemde daha önce kurulan Darülfununlarda hadis-i şerif ve usul-i hadis ismiyle verilen hadis derslerinin hadis ve hadis tarihi diye değiştirilmiş olması da alanda yeni bir literatürün doğmasına zemin hazırlamıştır. Fakültenin açıldığı yıl olan 1924’den kapandığı 1933’e kadar bu dersleri İzmirli İsmail Hakkı ve Hüseyin Avni Arapkiri’nin okuttuğu görülmektedir. Dersin hadis kısmında hadis koleksiyonlarından seçme metinler okutulurken hadis tarihi kısmında ise yeni ders notları hazırlanmıştır. İzmirli İsmail Hakkı’nın ders notları daha önce neşredilmişken bu dersleri 1926-1933 yılları arasında veren Hüseyin Avni Arapkiri’nin ders notları olduğu bilinmekle birlikte nerede olduğu bugüne kadar tespit edilememiştir. Elinizdeki eser ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesinde bulunan ve dört ayrı defterden oluşan Hüseyin Avni’ye ait ders notlarının gün yüzüne çıkarılmasını hedeflemektedir. Ülkemizde hadis tarihi alanında yazılan ikinci eserin neşrinin yapılması ise kayıp bir halkanın ortaya çıkarılması ve dönemin hadis eğitiminin anlaşılması açısından önem arz etmektedir.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2022-02
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 10
  • Barcode : 9786254351594
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Tag:
Book Name Bugyetul Hasis Fi Tarihi İlimil Hadis
Publisher Diyanet İşleri Başkanlığı Yay.
Number Pages 279
Dimension 160.00 x 240.00
Paper Type K.Kağıdı 70 Gr