indirim

%66

Caferi Sadık

30,00 10,00

Emevîler ve Abbasîler döneminde yaşayan Cafer-i Sadık, İmâmiyye Şîası’nda altıncı imam olarak kabul edilir. Hilafetin Emevîler’den Abbasîler’e geçtiği dönemlerdeki ilmî harekette önemli bir sima olarak göze çarpmaktadır.

O, siyasi hüviyetinden çok ilmî şahsiyeti ile tanınmıştır. Cafer-i Sadık, hem yaşadığı dönemdeki Şiiliğin tespiti ve çözümlenmesi, hem de o zaman diliminin genel fikrî yapısının iyi anlaşılması bakımından kilit isim konumundadır. Zira ona ait olan/nispet edilen fikirler Şiiliğin tarihî seyrini derinden etkilemiştir.

Bu çalışma ile İslâm düşüncesinin gelişmesinde ve İmâmiyye Şîası’nın oluşmasında Cafer-i Sadık’a ait fikirleri belirginleştirmek hedeflenmiştir.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 30
  • Date Publication : 2013-09
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 159
  • Barcode : 9789753895088
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Tag:
Book Name Caferi Sadık
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 199
Dimension 105.00 x 185.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr