indirim

%35

Cüneydi Bağdadi

24,00 15,60

İslâm inanç, ibadet, ahkâm, ahlak, kültür ve medeniyete varıncaya kadar insana hayatın her alanıyla ilgili öğretiler sunar. Temel dayanaklarını Kur’an ve Sünnet’in oluşturduğu bu öğretiler İslâm’ın ilk asırlarından itibaren gelişmeye başlamış ve zaman içerisinde çeşitli ilim dallarına dönüşmüştür. Böylece sîret, megazi, hadis, fıkıh, kelam ve tasavvuf gibi İslâm’ı farklı veçhelerden inceleyen disiplinler ortaya çıkmıştır. Tasavvufun gelişmesinde büyük katkıları olan Cüneyd-î Bağdâdî hicrî III. asırda Bağdat’ta yaşamış bir sûfîdir. Onun hakkında yazılmış bir biyografi olan bu eser, geçmişteki kültürel varlığımızın ortaya konulması açısından önem taşımaktadır.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 4
  • Date Publication : 2020-10
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 178
  • Barcode : 9786257205450
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Cüneydi Bağdadi
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 164
Dimension 120.00 x 195.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr