indirim

%35

Delil ve İstidlalin Mantıki Yapısı İlk Dönem Sünni Kelam Örneği

45,00 29,25

Kelâm tarihi ile ilgili eserlerde ilk dönem kelâm ilmi ile sonraki dönem (müteahhirîn) kelâm ilmi arasında yöntemsel ayırımlar bulunduğu öne sürülür. Fakat gerçekten de ilk dönem kelâm ilmi sonrakinden farklı mıydı? Eğer böyle bir fark varsa, onu farklı kılan unsurlar nelerdi? Batılı araştırmacıların felsefi bir söylem niteliği taşıdığını söyledikleri ilk dönem kelâm ilmini ayakta tutan hangi mantıksal yapıydı?
Bu sorulardan yola çıkan elinizdeki çalışma, kelâm ilminin aklî temellerini ve mantıkî yapısını incelemeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla kelâm ilmi kendi sistematiği içinde kavramsal bir tahlile tâbi tutularak onun epistemolojik yapısı ile kendine özgü terminolojisine açıklık getirilmeye çalışılmıştır

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 2
  • Date Publication : 2021-10
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 38
  • Barcode : 9786258023053
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Delil ve İstidlalin Mantıki Yapısı İlk Dönem Sünni Kelam Örneği
Publisher İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi
Number Pages 300
Dimension 165.00 x 235.00
Paper Type Ivory 70 Gr