indirim

%35

75,00 48,75

Allah, Kur’ân-ı Kerîm’in bazı âyetlerinde şöyle buyurmaktadır: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu!”, “Hiç kör ile gören bir olur mu!”, “Kulları içinden ancak âlimler, Allah’tan (gereğince) korkar.”
Hadis usulü kurallarını yazılı hâle getiren, ihtilâfü’l-hadîs alanında ilk eser telif eden, nâsih ve mensûh alanında bize ulaşan ilk yazılı kaynağın sahibi olan İmam Şâfiî, er-Risâle isimli eserini, ilki Bağdat’ta ikincisi Mısır’da olmak üzere iki defa yazmıştır. Günümüze bu eserin cedîd olarak bilinen versiyonu ulaşmıştır.
İslâm hukuku alanında kaynak eserlerin başında yer alması, fıkıh usulü alanında günümüze kadar ulaşan ilk yazılı kaynak olması, er-Risâle’nin ilim tarihinde önemli bir yere sahip olmasına vesile olmuştur. Karşılıklı diyalog şeklinde yazılan er-Risâle, Kur’an ve Sünnet ilişkisi başta olmak üzere âhâd haber, icma, kıyas, istihsan ve sahâbîlerin görüşleri gibi birçok fıkhî ve ilmî konuya da değinmektedir.
Bu eser, İslâm hukuku metodolojisinde asırlardır ciddiyetini ve önemini koruyan kaynak bir eser olmuştur.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 8
  • Date Publication : 2021-08
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 743
  • Barcode : 9789753892339
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Tag:
Book Name Er Risale İslam Hukukunun Kaynakları
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 388
Dimension 160.00 x 235.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr