indirim

%35

845,00 549,25

et-Teshîl, Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemi fakihlerinden biri olup yaklaşık iki yıl kazaskerlik de yapan Şeyh Bedreddin’in, Hanefî fıkhında muteber sayılan metinlerden istifade ederek hazırladığı Letâifü’l-işârât adlı kitabı üzerine yazmış olduğu şerhtir. Adı bir fıkıh âlimi olmaktan ziyade Osmanlı Devleti’ne karşı başlattığı iddia edilen isyanla anılan Şeyh Bedreddin, Teshîl’de Hanefî mezhebi imamlarından nakledilen görüşleri ve bu görüşlerin temellendirilmesi noktasında Hanefî fakihleri tarafından dile getirilen gerekçeleri tenkide tâbi tutmuş ve görüşler arasındaki tutarlılığı sorgulamıştır. Teshîl, diğer mezheplerin görüşlerine de yer vermesiyle karşılaştırmalı bir fıkıh kitabı hüviyetindedir.

Read more ➜


  • Language : Arapça
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2019-09
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 109
  • Barcode : 9786057580672
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Tag:
Book Name Et Teshil 3 Cilt Takım Prestij
Publisher İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi
Number Pages 1909
Dimension 160.00 x 235.00
Paper Type Ivory 70 Gr