indirim

%35

Fahri Kainat Efendimiz Cilt 2

40,00 26,00

Bu eser, merhum Ragıp Akyavaş’ın vefatından sonra muhterem refikası Mukaddes Akyavaş Hanımefendi tarafından yayınlanan ve kısa bir zaman içinde tükenen “Hazreti Muhammed’in Hayatı” isimli eserinin yeniden yayınlanan hâlidir. Eser, merhumun Ankara Radyosu’nda yaptığı Dinî- Ahlâkî Musâhabeler’inden alınan sohbetlerle ve gazete yazılarıyla iki cilt hâline getirilmiştir. Birinci ciltte Fahr-i Kâinat Efendimiz’in hiçbir insan gücünün yetmeyeceği zorluklarla geçen hayâtı, büyük mücâdeleleri ve Kur’ân’ı Kerîm târihi ele alınmakta, ikinci ciltte ise “Oku” emriyle başlayan İslâmiyet’in “güzel ahlâk ve ilim sâhibi olmak” için açılan kapısından “İslâmiyet İnsaniyettir” hakikatine doğru gidilmektedir.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 2
  • Date Publication : 2015
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 336
  • Barcode : 9789753897907
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Fahri Kainat Efendimiz Cilt 2
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 312
Dimension 160.00 x 240.00
Paper Type 1 Hamur 80 Gr