indirim

%35

Fıkhi Boyutuyla Hac

85,00 55,25

İbadetlerin Allah katında makbul olması için naslarda belirtilen çerçevede yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda hac ibadeti de gerekli şartları taşıyan Müslümanların ömründe bir defa yerine getirmesi gereken farz ibadetlerden bir tanesidir. Her ibadette olduğu gibi hac ibadetinin de geçerli olması ancak fıkhî anlamda usulüne uygun ve eksiksiz yapılmasıyla mümkündür. Çok hızlı ve büyük gelişmelerin yaşandığı çağımızda değişim, sadece sosyal hayatı etkilemekle sınırlı kalmamış, aynı zamanda hac ibadetine ait birtakım kavramların ve fıkhî hükümlerin de tekrar ele alınmasını zorunlu kılmıştır. Bu eserde, hac ibadetinin fıkhî boyutu, alanında uzman değerli akademisyenlerin katkıları ve akıcı üslupları ile kaleme alınmıştır. Birbirini izleyen bölümlerde değişen şartlar göz önüne alınarak haccın fıkhî yönü bağlamından koparılmadan ortaya konmaya çalışılmıştır. Elbette ki yapılan bu çalışma hac fıkhını bütün yönleriyle ortaya koyma iddiasında olmamakla birlikte konuyla ilgili çalışma yapacak veya bilgi sahibi olmak isteyecekler için kaynak niteliğindedir.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2022-04
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 66
  • Barcode : 9786258122015
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Fıkhi Boyutuyla Hac
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 485
Dimension 135.00 x 210.00
Paper Type K.Kağıdı 70 Gr