indirim

%35

İbn Hazm Zahirilik Düşüncesinin Teorisyeni

40,00 26,00

4./10. yüzyılda Endülüs’te (İspanya) yaşamış olan İbn Hazm, İslâmî ilimler alanındaki genel geçer söylemlere karşı muhalif tavrı ve orijinal fikirleriyle döneminden günümüze kadar kendinden söz ettiren ve görüşleri tartışma gündeminden düşmeyen çok yönlü bir âlimdir. Görüşleri her ne kadar bir “mezhep” şeklinde devam etmemişse de sonraki birçok âlim üzerinde değişik şekillerde etkili olmuştur.
İbn Hazm’ın hayatı, eğitimi, eserleri ve üslûbuna değindikten ve Zâhirîlik söylemini tanıttıktan sonra onun özellikle fıkıh ve fıkıh usulü alanlarındaki temel görüşlerini ayrıntılı olarak, mantık ve kelâm alanındaki görüşlerini ise daha dar çerçevede inceleyen bu çalışma, anahatlarıyla bir İbn Hazm portresi çıkarmayı amaçlamaktadır.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 2
  • Date Publication : 2020-12
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 301
  • Barcode : 9789753899260
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name İbn Hazm Zahirilik Düşüncesinin Teorisyeni
Publisher İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi
Number Pages 224
Dimension 120.00 x 195.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr