indirim

%70

İmam Musa Kazım İmam Ali Rıza Muhammed Taki

24,00 7,00

Musa Kazım, Cafer-i Sadık’ın oğlu ve on iki imamın yedincisidir. Kin ateşini söndürmesi ve zulümler karşısındaki sabrı nedeniyle Kazım lakabını almıştır.
Ali Rıza, Musa Kazım’ın oğlu ve on iki imamın sekizincisidir. Kendisine, Halife Me’mun tarafından ilim, ibadet, zühd ve takva gibi meziyetlerinden ötürü Rıza lakabı verilmiştir.
Muhammed Taki, Ali Rıza’nın oğlu ve on iki imamın dokuzuncusudur. O, cömertliği ve ilimdeki derinliğinden ötürü bilgeliği ile meşhurdur.
Elinizdeki kitap ile zikredilen üç imamın hayatı hakkında fikir vermek amaçlanmıştır. Kendileri hakkındaki rivayetler ayrım yapılmadan verilerek okuyucuya bu rivayetleri bir arada görme ve değerlendirme imkanı sağlanmıştır.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 3
  • Date Publication : 2012-03
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 134
  • Barcode : 9789753892278
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Tag:
Book Name İmam Musa Kazım İmam Ali Rıza Muhammed Taki
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 111
Dimension 105.00 x 185.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr