indirim

%35

İslam Düşüncesi Üzerine Makaleler

75,00 48,75

İslâm mezhepler tarihi ve İslâm felsefesi alanında çağdaş dönemde kayıtsız kalınamayacak bir otoritesi olan, Fas doğumlu akademisyen Muhammed b. Tavîl et-Tancî’nin mezhepler tarihi başta olmak üzere İslâm düşüncesi, İslam akaidi, fıkıh usulü ve ekollerine dair birçok başlık dâhilinde kaleme aldığı makalelerin bir araya getirilmesiyle oluşan bu eser, yakın dönem ilahiyat tartışmalarının da mutedil bir yansımasını sunuyor. Günümüzde canlılığını korumaya devam eden ve Hz. Peygamber’in nübüvvet ve hilafetinin ayrımı, mezheplerin ihtilafının perde arkasında yatan unsurlar, Kur’an üzerine araştırma yapmanın ön koşulları gibi hususların akademik bir zihin ve üslupla sunulduğu makaleler, Türkiye’de de akademik geçmişi bulunan Tancî’nin Ehl-i sünnet’in temel yorumlarıyla birlikte modern dönemde ortaya çıkan yorumları harmanlayışının da bir tezahürünü sunuyor. Zekât nisap miktarının günümüz sosyal şartlarında değerlendirilmesi gibi pratiğe hitap eden çıkarımların da bulunduğu metinler, İslâm’ın bugün ne bağlamda araştırma konusu yapılabileceğinin de bir modelini sunuyor.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 2
  • Date Publication : 2015-01
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 278
  • Barcode : 9789753897013
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name İslam Düşüncesi Üzerine Makaleler
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 523
Dimension 160.00 x 235.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr