indirim

%30

İslam Hukuk İlminin Esasları Usulül Fıkh

75,00 52,50

Usûlü’l-fıkh ilmi, dinî ilimlerin en değerlilerinden ve faydalılarındandır. Zira bu ilim, içtihadın temelini ve onu ayakta tutan ana direkleri oluşturur. Bu ilim olmaksızın, fıkıh ile meşgul olanlar onun kaynaklarını ve müçtehit imamların fıkhî hükümleri bu kaynaklardan hangi metotları izleyerek çıkardıklarını bilemezler. Müçtehit olsun olmasın fıkıh ile ilgilenen herkes bu ilme muhtaçtır. Müçtehit, içtihat ederken, diğer fıkıh mesleği mensupları da araştırma ve incelemelerinde veya uyduğu mezhebin esaslarına göre Fer’i çözümler çıkarmak için yahut mezhep imamının zamanında yaşanmamış olayların hükümlerini belirleyebilmek için bu ilimden faydalanır.
İşte bu öneminden dolayı Müslüman bilginler çeşitli devirlerde bu ilme fevkalâde ilgi göstermişler ve bu alanda değişik metotlarla çok sayıda eser kaleme almışlardır. Ne var ki çeşit ve sayısının çokluğuna mukabil, bu eserler, ancak ihtisas sahiplerinin yahut bu ilmin meseleleri ile az çok meşgul olmuş kişilerin anlayabileceği durumdadır. Kısacası, fıkıh usulü ilmine dair kolay anlaşılır bir kitap kaleme alınması ihtiyacı doğmuş ve bu eser bu amaca hizmet gayesiyle kaleme alınmıştır.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 38
  • Date Publication : 2021-11
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 648
  • Barcode : 9786257205276
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name İslam Hukuk İlminin Esasları Usulül Fıkh
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 600
Dimension 160.00 x 235.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr