indirim

%30

İslam Işığında Müslümanlığımızla Yüzleşme

50,00 35,00

Bugün İslam Coğrafyasında kendi ellerimizle inşa ettiğimiz ve hayata aktardığımız ‘ Müslümanlık tarzı’ ile İslam dininin yüce değerleri arasındaki makasın hayli açıldığını üzülerek görmekteyiz. Bu duruma şüphesiz bir çok sebep yol açmıştır. Mesela din içi çoğulculuk, yerini tek hakikatçı görüşlerin ve ideolojilerin savaşına terk etmiş, rahmet kaynağı olması gereken mezhep ve görüş farklılıkları artık fitne ve kardeş kavgasını körüklemeye başlamıştır. Gelenekçisinden selefîsine, modernistinden tarikatçısına kadar birbirine zıt ve birbirini dışlayan, hata din dışı sayan görüşler sadece halk kesimlerini değil ulemayı da kuşatmış durumdadır. İslâm esaslarına aykırı biçimde üretilen kutsallıklar ve dindar kesimlerin zihinlerini çelen dinî değer istismarları Kur’an ve Sünnet’in önüne perde olmakta, İslâm akidesine zarar vermekte, hatta dünyadaki İslâm algısını, birlik ve dirliğimizi, huzur ve güvenliğimizi de tahrip etmektedir. İşte bu noktada – can sıkıcı da olsa- kendi sorunlarımızla yüzleşmemiz ve kapımızın önüyle ilgilenmemiz gerekiyor. Çünkü doğruya ulaşmanın ilk adımı nerelerde ne tür yanlışlar yaptığımızı görmektir. KURAMER’in son yayını olan bu çalışma, böyle bir adımı atma arzusunun ürünü olarak ortaya çıkmıştır.
Kitapta:
İslâm, Dinî İlimler, Modern Dönemde Müslümanlar,
Din, Gelenek ve Modernite,
Kur’an ve Hukuk,
Hz. Peygamber’i ve Sünnetini Anlamak,
Fıkhı Yeniden Düşünmek,
Fıkıh-ahlak,
Mezhep,
İslâm İlahiyatı,
gibi başlıklar altında güncel dinî meseleler ele alınmakta, sorular eşliğinde önemli bir tartışma açmaktadır..

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 4
  • Date Publication : 2016-10
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 656
  • Barcode : 9786059437011
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Tag:
Book Name İslam Işığında Müslümanlığımızla Yüzleşme
Publisher Kuramer Yayınları
Number Pages 392
Dimension 160.00 x 233.00
Paper Type Ivory 70 Gr