indirim

%30

İslam Medeniyetinde Dil İlimleri Tarih ve Problemler

75,00 52,50

Müslümanların temel kitabı olan Kur’an’ı anlama ve yorumlama çabaları temelde dil düzeyinde gerçekleştiği için, ayrıca Kur’an’ın her şeyden önce bir dil ve edebiyat mûcizesi olduğuna inanılması dolayısıyla İslâm medeniyetinde dil çalışmalarına ayrı bir önem verilmiştir. Erken tarihlerden itibaren müslüman milletler de din ortak paydasından hareketle Arapça dil ve edebiyat çalışmalarına önemli katkılarda bulunmuşlardır. İlimlerin tedvin ve tasnifi ile birlikte dil ve edebiyat ilimleri ana hatları ile gramer, belâgat, şiir çevresinde toplanmıştır.

İslâm Medeniyetinde Dil İlimleri, ilgili ilimlerden lugat, sarf, nahiv, belâgat, şiir, aruz ve klasik dönemlerin dil felsefesi olarak niteleyebileceğimiz vaz‘ ilmi alanlarında, sahanın uzmanlarınca telif edilmiş, tanıtıcı, tarihsel süreci ve alanın problemlerini ele alan makalelerden müteşekkildir. .

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2015-08
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 316
  • Barcode : 9786054829255
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name İslam Medeniyetinde Dil İlimleri Tarih ve Problemler
Publisher İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi
Number Pages 567
Dimension 160.00 x 235.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr