indirim

%35

İslam Sosyoloji Denemeler 2

35,00 22,75

Genel din sosyolojisi, daha çok Uzak Doğu dinleri, ilkel dinler ve Hristiyan toplumların inançları, medeniyet ve kültürleri üzerine bina edilmiştir. Böyle bir temele dayanan din sosyolojisinin yaklaşımlarını, yukarıdakilerden oldukça farklı Müslüman toplumların sosyal realitelerini açıklamak için aynen uygulamak mümkün değildir. Çünkü İslâm inancı ve sistemi ile bu inancı ve sistemi yaşayan Müslüman grup ve topluluklar, kendilerine has dinî-sosyal ve kültürel yapılar oluşturmuşlardır. Bu maksatla J. P. Charnay, Vincent Monteil ve Bryan Turner, geniş bir sosyolojik çerçeve içinde Müslümanların inançlarını, tarihlerini, kültürlerini ve sosyal yapılarını dikkate alan sosyolojik çalışmaların meydana getirilmesinde ittifak ederler. Kanaatimize göre, ancak böyle çalışmalar, Müslüman bir toplumda hizmet sunacaklara faydalı olacak, aksi hâlde din sosyolojisi zamanla unutularak lüks kabilinden öğretimi yapılan diğer disiplinler arasında yerini alacaktır. Bu kitapta insanlarımızın problemlerini kendi medeniyet ve kültürleri çerçevesinde değerlendiren yorumları bulacaksınız.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2022-03
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 66
  • Barcode : 9786258023886
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name İslam Sosyoloji Denemeler 2
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 128
Dimension 160.00 x 235.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr