indirim

%35

75,00 48,75

Ömrünün büyük bir kısmını ilim tahsili, tedrisi ve eser telifine ayıran İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî kelâm, fıkıh, usûl-i fıkıh, tefsir ve hadis alanlarındaki eserleriyle tanınan, özellikle kelâm ve usûl-i fıkıhta otorite kabul edilen bir âlimdir.
Kelâm tarihi kaynaklarınca önemli bir yeri olan el-İrşâd, Cüveynî’nin en meşhur kitabıdır. Yazıldığı tarihin ve ortamın siyasi, sosyal ve ideolojik yapısı içindeki yeri ve misyonu, bu esere klasiklik vasfını kazandıran en temel özelliğidir.
Cüveynî’nin kelâmî görüşlerini ilk elden, özlü bir şekilde öğrenmek isteyen okuyucu için el-İrşâd vazgeçilmez bir kaynaktır.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 3
  • Date Publication : 2016-08
  • Stock Status : No Stock
  • Number Product Sold : 285
  • Barcode : 9789753896641
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Kitabül İrşad İnanç Esasları Kılavuzu
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 360
Dimension 135.00 x 210.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr