indirim

%35

Kuranın Metinleşmesi Üzerine Hulasatül Beyan Fi Telifil Kuran

30,00 19,50

19. asırda Avrupa’da başlayan Kur’an tarihine yönelik oryantalist faaliyetlerin İslâm dünyasında önemli yansımaları olmuştur. Batılılar, Kur’an’ın korunmasına yönelik -ön yargılı- oryantalist bakış açılarını sözlü ya da yazılı olarak çeşitli platformlarda izhar etmişler, İslâm dünyası bu ön yargılara çeşitli sebepler yüzünden geç de olsa cevap verebilmiştir. Bu itibarla İslâm âlimleri, Kur’an’ın muhafazasına matuf olarak oryantalist faaliyetlere cevap sadedinde muhtasar ya da detaylı eserler telif etmişlerdir. Yaşadığı dönem ve ilgi duyduğu alanlar bakımından Ahmed Cevdet Paşa’nın Kur’an tarihine ilişkin kaleme aldığı Hulâsatü’l-Beyân fî Te’lîfi’l-Kur’ân adlı risâlesi bu kapsamda değerlendirilebilir.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2022-02
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 108
  • Barcode : 9786258023725
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Kuranın Metinleşmesi Üzerine Hulasatül Beyan Fi Telifil Kuran
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 113
Dimension 135.00 x 210.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr