indirim

%35

Memlükler 1250-1517

65,00 42,25

Bu çalışma, tarihteki en büyük müslüman-Türk devletlerinden biri olan, İslâm dünyasının batısını Moğol istilâsından koruyan ve Suriye bölgesindeki Haçlı devletlerini ortadan kaldıran Memlükler’i ele almaktadır. Hânedan usulünün yerleşemeyişi ve Moğollar’ı dize getiren memlük sistemine göre kurulmuş güçlü süvari birlikleri gibi ayırt edici özelliklerine de temas edilmektedir. Memlük Devleti’nin kurduğu teşkilât ve müesseselerin, özellikle ilmiye sahasındakilerin Osmanlılar’ı doğrudan etkilemesi, Osmanlılar’ın bu devleti uzunca bir süre bir anlamda “üst otorite” olarak görmesi gibi hususlar da bu çalışmanın konuları arasındadır.
Memlük Devleti, bahsedilen özelliklerine rağmen ülkemizde hak ettiği ilgiyi görmemiştir. Memlük Devleti’nin ülkemizdeki tanınırlığını arttırmak ve bu alanda çalışma yapan ve yapacak araştırmacıları teşvik etmek bu çalışmanın temel hedefleri arasındadır.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 4
  • Date Publication : 2022-05
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 209
  • Barcode : 9786257069243
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Memlükler 1250-1517
Publisher İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi
Number Pages 218
Dimension 120.00 x 195.00
Paper Type Ivory 70 Gr