Men Cale Nale Kim Ararsa Ona Kavuşur

5.500,00

Müsenna Men câle nâle “Kim ararsa ona kavuşur”, “Kim talep ederse ulaşır” manalarına gelir ve gerçekten son derece doğru bir hüküm ifade eder. Elbette arayan bulacak, talep eden kavuşacak, azmeden elde edecektir. Bunun aksi istisnadır ve bilirsiniz ki, istisnalar kaideyi bozmaz! Rabbim bizleri talep eden talebelerden eylesin.

Uzun asırlardan beri hattatların en çok yazıp levha haline getirdiği “Men câle nâle” sözü bu sefer karşımıza nefis bir Sülüs Hatla çıkıyor. Meramımız göz gönül zevkine yeni bir eser daha sunmak, Süphesiz ki, herkese yaptığının karşılığı verilir...


Çerçeve Ebat : 70*80 cm

Read more ➜


Tag:

There is no additional information about this product.