indirim

%35

Mutluluk ve İnsan Nefsinin Cevher Olduğuna İlişkin On Delil Ahlak Klasikleri 2

40,00 26,00

Vicdana ve ahirette hesap verme inancına dayalı bir hak ve sorumluluk anlayışı, beşerî ilişkilerde samimiyeti ve sadakati ön planda tutması gibi hususlar, İslâm ahlâkının, evrensel ahlâk içindeki mutena yerini oluşturur.
İbn Sînâ’nın Risâle fi’s-se‘âde ve’l-huceci’l-‘aşere adlı eserinin Türkçeye tercümesiyle birlikte tahkikinin de yapıldığı bu klasikte, “tahkik hakkında, mutluluk ve insan nefsinin cevher olduğuna ilişkin on delil, nefsin cevher oluşu (on delil kapsamında), nefsin ölümsüzlüğü üzerine, gök kürelerin akıllı varlıklar olduğu iddiasının temeli, bedenden ayrıldıktan sonra nefsin durumu, mutluluğa götüren yollar ve buna karşı olan durumun açıklanması” başlıkları altında İbn Sînâ’nın ahlâk düşüncesine ve ahlâkî değerlere ışık tutuluyor.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 2
  • Date Publication : 2015-10
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 569
  • Barcode : 9789753896894
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Mutluluk ve İnsan Nefsinin Cevher Olduğuna İlişkin On Delil Ahlak Klasikleri 2
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 99
Dimension 170.00 x 245.00
Paper Type Kuşe