Ömrümün Bereketi 1

220,00 176,00

Hat ve kitap sanatları başta olmak üzere gelenekli sanatlarda ülkemizde ve uluslar arası sâhada otorite kabul edilen M. Uğur Derman bu kitabında 1963-2009
yıllları arasında çeşitli kitap ve dergilerde yayınlanmış makālelerini bir araya getiriyor. Gönül dünyâsında iz bırakmış sanatkârlar, mâneviyat dünyâmızın bilinmeyen sîmâları, Osmanlı kültürünü meydana getirenler ve günümüze taşıyan ender şahsiyetler, hâtıralarıyla hayâtımıza ışık tutan rehber insanlar, levhalardan sızan hakîkatler eşliğinde bereketli bir ömre mihmandarlık ediyor.

Read more ➜


Tag:
Book Name Ömrümün Bereketi 1
Publisher Kubbealtı - Kubbealtı Yayınlar
Number Pages 523
Dimension 165.00 x 215.00
Paper Type Kitap Kağıdı