indirim

%35

Ortaya Çıkan Yeni Riskler Karşısında Hac ve Umre Yolcularına Sigorta ve Takefül Uygulamaları

20,00 13,00

Hac ve umre, hem bedenî hem de mali yönü bulunan ibadetlerdir ve kişiler, bu ibadetlerin ifası esnasında, hayat, sağlık ve ekonomik açıdan belli külfetleri üstlenmektedir. Dünyanın belki de alanındaki en büyük organizasyonu, büyük emek ve gayret gerektirmekte, ortaya maddi anlamda birtakım gelirler ve riskler çıkmaktadır. Hac ve umre yolculuklarına 200’e yakın devletten her yıl milyonlarca insan katılmaktadır. Hac ve umre ibadetinde görülen başta salgın hastalıklar, kazalar ve diğer riskler, insanlarımızı tehlikelerden koruyabilecek her türlü imkânı tartışmamızı zaruri hale getirmiştir. İnsan hayatına büyük değer veren İslam dininin temel gayeleri ışığında klasik fıkıh kitaplarında “âkıle”, “velâ” gibi konuların üzerinde durulması, risk ve külfet paylaşımı, yardımlaşma ve dayanışma konusunda önemli dinamikler ihtiva etmektedir. Bilim ve finans enstrümanlarında varılan merhaleler de dikkate alınarak, hac ve umre yolcularının korunmasına dair yeni açılımlara şiddetle ihtiyaç duymaktayız. Bu çerçevede tebliğimizde sigorta ve tekâfül kavramlarını mukayeseli biçimde ele alarak bu kurumlardan hac ve umre yolculuklarında istifade edip edemeyeceğimizi değerlendirmeye çalışmaktayız.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2022-02
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 48
  • Barcode : 9786258023527
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Ortaya Çıkan Yeni Riskler Karşısında Hac ve Umre Yolcularına Sigorta ve Takefül Uygulamaları
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 63
Dimension 135.00 x 210.00
Paper Type Ivory 70 Gr