indirim

%35

40,00 26,00

"Büyük millî şairimiz ve istiklâl marşı’mızın yazarı mehmed âkif ersoy, milletimizin yakın tarihte yaşadığı çok önemli olayların içinde bulunmuş, Balkan harbi, birinci dünya harbi ve istiklâl savaşı’nı görmüş, İnsanımızın geçirdiği acı tatlı, yenilgi ve zafer, her duruma şahit olmuştu. Mehmed Akif, bu olayların getirdiği bütün duyguları, üzüntüleri ve sosyal hayatımıza olan tesirlerini, sebep ve sonuçlarıyla birlikte, bazen heyecan fırtınası bir şiir, bazen düşündüren bir fikir manzumesi içinde eserine almış ve onları, gelecek nesillere bir ecdat mirası olarak bırakmıştır.
Mehmed Akif, dilimizi sade ve akıcı bir şekilde kullanmış, en güzel türkçe’yle, milletine şaheserler vermiştir. Şiirleri, her bakımdan, edebiyat tarihimizde eşsiz güzellikte muhteşem parçalardır. Basit bir hayat sahnesini anlatan mısralarında bile, hem gözlemci en keskin bir zekânın şimşekleri, hem de titreyen bir gönülün gözyaşları sezilir...Mehmed Akif, şiirlerini topladığı büyük eserine, ""safahat” adını vermiştir. Safahat’ta, 11.240 mısra tutan, hepsi aruz vezniyle yazılmış 108 şiir bulunur."

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 3
  • Date Publication : 2018-09
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 122
  • Barcode : 9789751902115
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Tag:
Book Name Safahat (Dib)
Publisher Diyanet İşleri Başkanlığı Yay.
Number Pages 482
Dimension 100.00 x 165.00
Paper Type Kuşe