indirim

%35

Selçuklular Cilt 1 Büyük Selçuklu Devleti 1040-1157

100,00 65,00

1035 yılında küçük bir göçebe topluluk hâlinde Ceyhun nehrini geçerek Horasan'a giren Selçuklular, 1040'ta Gazneliler'e karşı kazandıkları zaferin ardından İran coğrafyasında güçlü bir devlet kurdular. Kısa sürede büyük bir imparatorluğa dönüşen bu devlet, Çin sınırlarından İstanbul önlerine, Aral gölü ve Kafkaslar'dan Kızıldeniz ve Mısır'a kadar geniş bir coğrafyaya hâkim oldu. Selçuklular, devrin önemli siyasî hadiselerinin yanında Yakındoğu'nun etnik, dinî ve kültürel yapısının yeniden şekillenmesinde de ciddi bir rol oynadılar. Bu çalışmada, Büyük Selçuklu Devleti'nin doğuş, yükseliş ve çöküş öyküsü, devrin ana kaynakları ve modern araştırmalara dayanılarak okuyucuya sunulmaktadır.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 8
  • Date Publication : 2022-02
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 505
  • Barcode : 9789753899246
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Selçuklular Cilt 1 Büyük Selçuklu Devleti 1040-1157
Publisher İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi
Number Pages 368
Dimension 160.00 x 235.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr