indirim

%35

Şerhul Fatiha ve Bazi Süretil Bakara

130,00 84,50

VII. (XIII.) yüzyılın muhakkik sûfîlerinden Afîfüddin et-Tilimsânî’nin işârî tefsir usulüne göre kaleme aldığı Şerhu’l-Fâtiha ve Ba‘zı Sûreti’l-Bakara, Dr. Orkhan Musakhanov’un tahkikiyle ilk defa İslâm Araştırmaları Merkezi’nin (İSAM) İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında yayımlandı.

Tilimsânî’nin işârî tefsir usulüne göre kaleme aldığı Şerhu’l-Fâtiha ve Ba‘zı Sûreti’l-Bakara adlı bu eseri, Meâni’l-esmâi’l-ilâhiyye adlı diğer eseri gibi kendi görüşlerini detaylı bir şekilde ortaya koyduğu önemli telif eserlerinden biridir. Eserde “İhdinâ’s-sırâta’l-müstakîm” âyeti şerhedilirken doksan dokuz ilâhî ismin “el-hâdî” ismine nasıl döndüğü açıklanmıştır. Şerhu’l-Fâtiha ve Ba‘zı Sûreti’l-Bakara bu yönüyle içerisinde bir diğer “Şerhu’l-esmâi’l-ilâhiyye” barındırmaktadır. Eser, ilâhî isimler, işârî tefsir ve vahdet-i vücut konularına dair getirdiği özgün yorumlarıyla öne çıkmakta olup ilgili konularda yapılacak çalışmalar için önemli kaynaklar arasında yer alacak niteliktedir. Daha önce varlığı bilinmeyen eser, müellif nüshası üzerinden tahkik edilerek yayımlanmıştır.

Read more ➜


  • Language : Arapça
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2018-08
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 121
  • Barcode : 9786056866944
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Şerhul Fatiha ve Bazi Süretil Bakara
Publisher İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi
Number Pages 408
Dimension 160.00 x 235.00
Paper Type Ivory 70 Gr