indirim

%35

Şeyh Bedreddin Bir Osmanlı Fakihi

42,00 27,30


Şeyh Bedreddin -Bir Osmanlı Fakihi-, Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemi fakihlerinden olup yaklaşık iki yıl kazaskerlik de yapan Şeyh Bedreddin’in, özgün eseri et-Teshîl bağlamındaki fıkhî anlayışını ortaya koyarak söz konusu eseri analiz etmeyi hedeflemektedir. et-Teshîl, Şeyh Bedreddin’in, Hanefî fıkhında muteber sayılan metinlerden istifade ederek hazırladığı Letâifü’l-işârât adlı kitabı üzerine yazdığı şerhtir. Adı bir fıkıh âlimi olmaktan ziyade Osmanlı Devleti’ne karşı başlattığı iddia edilen isyanla anılan Şeyh Bedreddin, et-Teshîl’de Hanefî mezhebi imamlarından nakledilen görüşleri ve bu görüşlerin temellendirilmesi noktasında Hanefî fakihleri tarafından dile getirilen gerekçeleri tenkide tâbi tutmuş ve bunlar arasındaki tutarlılığı sorgulamıştır.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2018-12
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 211
  • Barcode : 9786057580108
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Şeyh Bedreddin Bir Osmanlı Fakihi
Publisher İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi
Number Pages 318
Dimension 160.00 x 235.00
Paper Type Ivory 70 Gr