indirim

%35

Türklerin İslamlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri

75,00 48,75

Haricilik, Şia ve Mûtezile’nin yanısıra kaynaklarda fikirlerinden en çok bahsedilen mezheplerden birisi de Mürcie’dir. Horasan ve Maveraunnehir’de İslâm’ın yayılışında önemli katkıları olan bu mezhebin tarihinin aydınlatılması, Türklerin İslamlaşma sürecindeki bilgi boşluğunun giderilmesine önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. Ayrıca Türklerin itikatta mensubu bulunduğu Matüridilik mezhebinin Ebu Hanife’den Ebu Mansur el-Maturidî’ye kadar olan Mirciî gelişimi, mezhepler tarihi açısından önem taşımaktadır. Bu kitapta, çeşitli kaynaklara müracaat edilerek bu mezhebin doğuşu, teşekkülü ve akide esasları, sonra görüşlerinin Horasan ve Maveraunnehir’de Emeviler ve Abbasiler döneminde, hangi şehirlerde kimler tarafından, hangi sebeplerden dolayı benimsendiği ve İslâm düşüncesine ne gibi katkılarının bulunduğu ortaya konulmaktadır.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 4
  • Date Publication : 2018-05
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 256
  • Barcode : 9789753893183
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Türklerin İslamlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 406
Dimension 150.00 x 240.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr