indirim

%35

Ulemanın Gücü

40,00 26,00

Önemli şahsiyetler, kendilerinden sonra halef ve vâris bırakırlar. Peygamberler de kendilerinden sonra davalarını sürdürmek için ulemâyı vâris ve halef bırakmışlardır. “Ulemâ, peygamberlerin vârisleridir.” hadisini sık sık terennüm ederiz. Ancak, hadisin kastettiği ulemâ kimlerdir? Siret, şemail ve vasıfları nelerdir? “Ümmetim için kötü âlim, Deccâl’den daha zararlıdır.” vecizesi de hadistir. O hâlde peygamber vârisleri ile Kârun, Ümeyye b. Halef’in vârislerini ayırmak gerekir. Hz. Peygamber’in mirası vahiydir, güzel ahlâktır, irfandır, sadakattir, emanettir, cesarettir, fedakârlık ve izzettir. Bu vasıflarla bezenenler onun vârisleridir. Cehalet, kibir, pısırıklık, taassup, taklit, korkaklık, cimrilik, donukluk ise diğer kesim ulemâsının evsaf ve verasetidir.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2022-02
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 246
  • Barcode : 9786258023718
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Ulemanın Gücü
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 262
Dimension 135.00 x 210.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr